Zatrudnienie obcokrajowców


Zatrudnienie obcokrajowców

Temat zatrudnienia obcokrajowców jest coraz częściej poruszany wśród przedsiębiorców. W Polsce wciąż rośnie liczba cudzoziemców, którzy znaleźli stałe zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach – statystyki mówią o liczbie sięgającej nawet do pół miliona osób. Na terytorium naszego kraju ubiegający się o zatrudnienie to przede wszystkim obywatele Ukrainy, Chin i Wietnamu. Z zatrudnieniem obcokrajowca wiążę się szereg formalności, których trzeba dopełnić, aby postawione przez państwo warunki, zostały spełnione. Chęć podjęcia pracy przez obcokrajowca lub zatrudnienia cudzoziemca przez pracodawcę to zagadnienie wymagające poznania przepisów regulujących te kwestie oraz spełnienia z góry ustalonych warunków. Zatrudnienie obcokrajowców daje jednak korzyści dla obu stron. Multibiura świadczą usługi z zakresu pomocy w sprawach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Pomagamy zarówno obcokrajowcom jak i przedsiębiorcom, którzy chcą podjąć współpracę z cudzoziemcem.

Zakres naszych usług to przede wszystkim:

  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemca,
  • pomoc formalnościach urzędowych związanych z pobytem w Polsce np. uzyskiwanie zezwoleń na pracę,
  • pomoc w rejestracji spółek przez cudzoziemca,
  • pomoc w przygotowywaniu skarg, odwołań, wniosków,
  • pomoc w przetłumaczeniu dokumentów na j. rosyjski,
  • pomoc przy zatrudnianiu obcokrajowców w firmie,
  • analiza i doradztwo w wyborze najlepszego rodzaju legalizacji pobytu na terytorium Polski

abonament kancelaria prawna