Cennik


Pakiet

Liczba Wpisów

KPiR / płatność roczna

KPiR / płatność miesięczna

Korekta

Pełna księgowość / płatność roczna*

Pełna księgowość/ płatność miesięczna

Korekta

mFirma 5

5

169 zł

189 zł

56 zł

399 zł

55 zł

mFirma 10

10

209 zł

229 zł

56 zł

449 zł

539 zł

64 zł

mFirma 30

30

239 zł

269 zł

58 zł

649 zł

64 zł

mFirma 60

60

269 zł

319 zł

58 zł

899 zł

73 zł

mFirma 90

90

**

**

1079 zł

73 zł

mFirma 120

120

**

**

1,249 zł

79 zł

mFirma 150

150

**

**

1,459 zł

79 zł

mFirma 200

200

**

**

1,879 zł

109 zł


Oferta Specjalna!

100 zł

Cena wpisu poza pakietem

10 zł

Cena wpisu poza pakietem mFirma 5 pełna księgowość

30 zł

* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.
** Wycena ustalana indywidualnie.

Informacje dodatkowe

10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość
10% rabatu dla podmiotów bez VAT
“mFirma uśpiona” to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 249 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym.

System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej

Rodzaj dokumentu

Waga wpisu

Faktury / dokumenty księgowe

1,00

Listy płac

1 + (0,25 x każdy pracownik)

Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN

1,50/strona A4

Rozliczenia delegacji

1,00/pozycja

Usługi dodatkowe

Pełnomocnictwo

17 zł

Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

39 zł

Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie,
jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące

15 zł

Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe

29 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

25 zł

Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca

5 zł za wpis

Sporządzenie delegacji na terenie RP

29 zł

Sporządzenie delegacji zagranicznej

49 zł

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej / ZUS lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następwstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

zgodnie z cennikiem

Sporządzenie zeznania rocznego

od 49 zł

Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1)

9 zł

Sporządzenie sprawozdania do celów GUS

99 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

100% średniego miesięcznego wynagrodzenia

Wznowienie świadczenia usług

200 zł

Usługa w trybie ekspres

+30% ceny podstawowej

Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy)

100% kwoty miesięcznego abonamentu

Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty

od 10 zł

Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego – 1 segregator do 150 kartek

5 zł / miesiąc

Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów – płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta

500 zł

Rejestracja działalności gospodarczej

od 199 zł

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy.

400 zł

Sporządzenie bilansu w trakcie roku

59 zł

Dostęp do modułu wystawiania faktur

15 zł/mc

Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne

Od 29 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

59 zł

Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

49 zł

Wypełnienie deklaracji PFRON

50 zł

Sporządzenie korekty listy płac

49 zł

Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy

100% opłaty cennikowej

Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika

49 zł

Pakiet – zatrudnienie pracownika

59 zł/os

Pakiet – wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika

39 zł/os

Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek

59 zł (jednorazowa opłata) /os

Naliczanie PPK

9 zł/os

Pakiet – przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej

29 zł

Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b

pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach

19 zł

Opłaty windykacyjne

Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o.

10 zł

Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o.

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego

5 zł

Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego

15 zł

Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

30 zł

Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku – ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT