Proces rejestracji spółki z o.o.


Dlaczego tak ważny jest moment tworzenia spółki?

Odpowiednie przygotowanie umowy spółki może mieć niebagatelny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Powołanie spółki i jej akt, to bardzo ważny moment, w którym należy pomyśleć o nabywanej odpowiedzialności, konsekwencjach prawnych i osobowych, a także o ochronie własnych interesów na długie lata. Dodatkowo, prawidłowe wypełnienie formularzy rejestrowych znacznie skraca czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki. Dzięki MultiBiuro założenie spółki z.o.o. przez platformę S-24 stanie się łatwiejsze. MultiBiuro pomaga w tworzeniu oraz rejestracji spółek osobowych i kapitałowych.

Oferujemy dwa sposoby rejestracji spółek:

 • rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny u Notariusza, to tak zwana spółka z aktem;
 • rejestracja firmy przez Internet, tzw. rejestracja spółki s24. Rejestracja spółki w trybie s24 to z pewnością szybsze i tańsze rozwiązanie!
proces rejestracji spółki z o. o.

Rejestracja tradycyjna vs rejestracja spółki w trybie s24:

 • e-rejestracja jest procesem zdecydowanie szybszym niż rejestracja tradycyjna;
 • elektroniczne złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. daje możliwość szybszego podjęcia działalności – wystarczają 2-3 dni dla pełnego zarejestrowania spółki;
 • rejestracja spółki przez Internet to inaczej rejestracja spółki w 24 godziny;
 • rejestracja firm w trybie s24 posiada jeden ogromny minus – szablon umowy spółki dostępny w systemie jest „ubogi” i nie zawiera wielu przydatnych zapisów;
 • rejestracja spółki w tradycyjny sposób umożliwia włączenie wszelkich zapisów podczas wizyty u notariusza. Warto zaznaczyć, iż umowa spółki stanowi bazę w kontaktach biznesowych i urzędowych, dlatego też jest ona zabezpieczeniem firmy oraz jej prestiżową wizytówką;

Warto podkreślić, iż system S-24 przez cały czas się rozwija. Szybkość i koszty związane z rejestracją spółki przez Internet stanowią dobre rozwiązanie dla wielu klientów.

Jak przebiega proces rejestracji spółki krok po kroku metodą tradycyjną?

Pierwszym i najważniejszym etapem rejestracji spółki jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, podczas wizyty w kancelarii notarialnej. Umowa, która będzie zawierana musi posiadać następujące informacje:

 • siedziba i nazwa firmy spółki,
 • przedmiot działalności spółki (PKD) – trzeba pamiętać o tym, aby przedmiot był zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • określenie wysokość kapitału zakładowego – nigdy nie mniej niż 5 tys. zł.,
 • określenie udziałów w spółce,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych,
 • czas trwania spółki z o.o., o ile jest oznaczony.

Drugim etapem rejestracji w formie tradycyjnej jest rejestracja spółki w KRS.

Najważniejszym formularzem, który jest potrzebny do rejestracji w KRS  jest formularz KRS-W3.

Dodatkowo składamy również:

 • KRS-WK (który dotyczy Zarządu) składany jest, aby zgłosić  członków zarządu i określić sposób reprezentacji spółki. Dodatkowo zgłaszane są także osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji.
 • KRS-WK (który dotyczy Organu nadzoru) jest używany do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru.
 • KRS-WE zgłoszenie wspólników, którzy podlegają wpisowi do rejestru.
 • KRS-WM określający zakres działalności gospodarczej.
 • KRS-WL  składany w sytuacji gdy powołujemy prokurentów do spółki.

Dokumenty potrzebne do załączenia w procesie rejestracji:

 • umowa spółki,
 • oświadczenia zarządu o wniesieniu wkładów,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • poświadczone przez notariusza wzory podpisów członków zarządu,
 • lista wspólników,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu – podpisane przez każdego z członków zarządu,
 • umowa najmu lokalu na siedzibę,
 • ZUS – ZPA, gdy spółka z o.o. planuje w niedługim czasie zatrudnienie pracowników i będzie płatnikiem składek za osoby ubezpieczone,
 • dowód wniesienia opłaty za ogłoszenie w MSiG i opłaty sądowej.

Jak przebiega proces rejestracja w trybie s-24?

Podczas rejestracji nowej spółki musisz wskazać adres siedziby. Wszyscy wiemy, że prestiżowy adres w centrum miasta, zawsze kojarzy się dobrze przyszłym kontrahentom. Nasze lokalizacje w centrum 7 największych polskich miast, są kluczowe kiedy zaczynasz. A w dodatku Twoja wymarzona firma może stać się faktem już w 24 h? Pamiętaj, doba nie jest za krótka, na stworzenie własnego biznesu! Rejestracja Spółki s-24: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań, Katowice.

Rejestracja spółki S24 – czyli spółka z o.o. zakładana w 24h to rozwiązanie, które od 1 stycznia 2012 r umożliwił nam Kodeks Spółek Handlowych. Opcja ta umożliwia założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, bez kosztów notarialnych. Procedura jest prosta, wystarczy jedynie posługiwać się gotowymi wzorami, które są dostępne w systemie. Całość trwa zaledwie 24 godziny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

spółka z o. o. s-24

Procedura rejestracji spółki w trybie s-24  krok po kroku:

 1. Należy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
 2. Kliknąć w zakładkę „rejestracja spółki z o.o. w 24h”. Po kliknięciu zostajemy przekierowani na stronę, na której zakładać będziemy konto.
 3. Założyć konto w systemie teleinformatycznym.
 4. Wypełnić dane spółki, o które prosi system teleinformatyczny.
 5. System generuje wszelkie dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, wnioski KRS.
 6. Podpisać dokumenty dzięki e-podpisowi (login i hasło).
 7. Wnieść opłatę sądową o wpis do KRS.

Z art. 20a ust. 2 ustawy o KRS wynika, że wniosek o wpis spółki utworzonej w systemie S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia. Przepis ten dotyczy obecnie ogólnie spółek zakładanych w trybie S24, a zatem zarówno spółki z o.o., jak i jawnej oraz komandytowej. Jest to wyjątek od zasady rozpoznawania przez sąd wniosku o wpis nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz kontaktu telefonicznego.