Księgowość dla działalności


Księgowość uproszczona dla Twojej firmy

Księgowość uproszczona prowadzona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Wyróżniamy 3 formy uproszczonej księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz książka przychodów i rozchodów.

Księgowość dla działalności

Nasze biuro księgowe oferuje usługi:

  • zdefiniowania i ustawienia parametrów zleceniodawcy w systemie księgowym zleceniobiorcy
  • analizę dokumentów podstawowych podmiotu
  • przygotowania aktualizacji NIP-2 oraz wysłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego
  • przygotowania aktualizacji do ZUS oraz wysłanie do odpowiedniego oddziału ZUS
  • ujęcia w księgach podatkowych dokumentów źródłowych
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych
  • przygotowania informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • przygotowania bilansu i rachunku zysków i strat po każdym zamkniętym miesiącu
  • przygotowania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzenia i przesłania do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklaracji VAT