Kadry i płace


Kadry i płace łatwo i przyjemnie

Nasza mKsięgowość zajmuje się również przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczy to np. osób zatrudnionych na umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ewidencji czasu pracy, sporządzaniem listy płac.

Proponowany zakres obsługi:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
  • sporządzenie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia do odpowiednich urzędów (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.)
  • rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych
  • rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych
  • przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych
  • reprezentowanie podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych