31 lipiec

Działalność gospodarcza – akty prawne, które należy przestrzegać

Decydując się na rozpoczęcie własnego biznesu powinieneś wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki. Poniższy artykuł pozwoli Ci zorientować się, które akty prawne zawierają informacje dotyczące działalności gospodarczej oraz jakie dane możesz znaleźć w najważniejszych z nich.

Konstytucja Biznesu

Konstytucję Biznesu można śmiało uznać za największą reformę w polskim prawie gospodarczym od wielu lat. Składa się ona z 5 ustaw, które obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku. Są to:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Fundamentem Konstytucji Biznesu, a zarazem jednym z najważniejszych aktów prawnych, które należy przestrzegać przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest:

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Zastępuje ona ustawę z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Jest podstawowym aktem prawa gospodarczego, który w sposób przejrzysty i czytelny przedstawia zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, opisując reguły ich rozpoczynania, prowadzenia oraz kończenia. Określa uprawnienia założycieli firm oraz ustala ograniczenia kontroli administracji państwowej względem nich. Ponadto, w ustawie opisane zostały takie udogodnienia jak np. ulga na start.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powołana została nowa instytucja – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego celem jest poprawa warunków rozwoju indywidualnych interesów, ochrona praw oraz przestrzeganie wprowadzonych udogodnień dla przedsiębiorców. Rzecznik MŚP ma zapewnić bezstronność i równe traktowanie oraz czuwać nad przestrzeganiem zasady uczciwej konkurencji.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Warto się z nią zapoznać, ponieważ ustala szereg ułatwień dla osób mających własny biznes. Dyktuje prostszy proces zawieszania działalności, a także opcję rejestracji pracowników w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego czy też ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo opisuje sposób funkcjonowania punktu informacyjnego on-line dla przedsiębiorców, który z pewnością usprawni pracę poprzez szybkie uzyskiwanie niezbędnych danych.

Konstytucja Biznesu oferuje wiele możliwości, których każdy przedsiębiorca powinien być świadomy, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze wszystkimi ustawami wchodzącymi w jej skład.  

Zarządzając firmą nie zapomnij również przeanalizować poniższych ustaw:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z przestrzeganiem wielu aktów prawnych. Ich znajomość pozwoli Ci uniknąć błędów powstałych z nieznajomości prawa, a ponadto wiedza o oferowanych możliwościach pozwoli sprawnie i efektywnie zarządzać swoim biznesem. Tym samym zapraszamy również do zapoznania się z podobnymi artykułami na naszych stronach:

Działalność gospodarcza a dotacje unijne

Uproszczenia dla biznesu – 2018r.

One thought on “Działalność gospodarcza – akty prawne, które należy przestrzegać”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.