31 lipiec

Prawo przedsiębiorców – ustawa z Konstytucji biznesu

Konstytucja biznesu (określana zamiennie Konstytucją przedsiębiorców), to pakiet pięciu ustaw, wprowadzających ułatwienia dla osób zarządzających własną działalność. Projekt wszedł w życie wraz z dniem 30 kwietnia 2018 roku. Ustawy te gwarantują zmiany 200 aktów prawnych, a także m.in. uchylenie aktualnych przepisów dotyczących CEIDG i całkowite zniesienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Względem myśli nowej konstytucji, przedsiębiorca ma być przyjacielem państwa, a nie jego przeciwnikiem.

Magiczna 5

W skład Konstytucji biznesu wchodzą poniższe ustawy:

 1. Ustawa Prawo Przedsiębiorców;
 2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Usprawnienia

 1. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy – jeżeli występują jakiekolwiek problemy związane z rozstrzygnięciem przez odpowiedni organ wątpliwości do treści prawnych, bądź stanu faktycznego, korzyść powinna zostać przyznana po stronie przedsiębiorcy;
 2. Wolność gospodarcza – stworzony został katalog obowiązków i praw przedsiębiorców, jak również zasad dla urzędów; Według nowej ustawy, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone;
 3. Nowa interpretacja przepisów – organy są zobowiązane do udzielania informacji na temat warunków prowadzenia działalności w zakresie swojej właściwości;
 4. Ulga na start – jeżeli przychody przedsiębiorców sięgają powyżej 1050 zł miesięcznie, mogą oni skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pierwsze pół roku prowadzenia swojego biznesu, przedsiębiorcy nie są zobowiązani do płacenia składek ZUS, są jednak zobligowani uiszczania co miesięcznej opłaty zdrowotnej;
 5. Możliwość dłuższego zawieszenia działalności i jej łatwiejsza reaktywacja – nowa ustawa zapewnia ułatwienie w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS w okresie zawieszenia działalności, co jednak nie oznacza braku kontroli fikusa. Maksymalny czas trwania zawieszenia działalności został wydłużony do okresu bezterminowego. Jeżeli chodzi natomiast o wznowienie przedsiębiorstwa – dzięki nowej ustawie reaktywacja nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wyznaczoną przez właściciela firmy;
 6. Zmiany w kwestii kontroli – jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli, ma ona być kierowana w sposób jak najmniej uciążliwy, tj. w przypadku, jeżeli organ ma możliwość otrzymania potrzebnych informacji telefonicznie, bądź mailowo, przedsiębiorca nie ma obowiązku stawienia się osobiście. Ma to na celu ułatwienie współpracy z ludźmi, którzy większą część swojej pracy spędzają na spotkaniach z kontrahentami i wyjazdach biznesowych;
 7. Pełnomocnicy i prokurenci – umożliwione zostało m.in. udostępnianie w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) informacji pochodzących z rejestru pełnomocnictw i prokury;
 8. Urzędnicy – mają nakaz przyjmowania niekompletnych wniosków oraz pism, zakaz wyłudzania dokumentów oraz danych, a także zakaz formalizmu;
 9. Rzecznicy małych i średnich przedsiębiorstw – mogą dopuszczać się opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów, itp.

Konstytucja biznesu gwarantuje przedsiębiorcom dużą liczbę ułatwień, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać, tak jak z podobnymi artykułami na naszych stronach:

Działalność gospodarcza – akty prawne, które należy przestrzegać

Uproszczenia dla biznesu – 2018r.

2 thoughts on “Prawo przedsiębiorców – ustawa z Konstytucji biznesu”

 1. Konstytucja biznesu – dobrze brzmi. Dobrze by było wejść głębiej w każdą  z ustaw i rzucić więcej światła jakie korzyści konkretnie płyną dla przedsiębiorców. Czy to dotyczy tylko działalności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.