12 luty

ZUS - nowe składki 2016

ZUS – nowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki w 2016 roku

Według przepisów prawa osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Co wiąże się również z koniecznością opłacania na nie składek. Składkę wyliczamy w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne i minimalne wynagrodzenie. Jednak w kwestii niektórych podstaw wymiaru składek ustawodawca przewidział pewne limity.

Jaka jest podstawa wymiaru składki?

  • Składki na ubezpieczenia społeczne Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla przedsiębiorcy stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynika to z art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi 121.650 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4.055 zł. Zatem od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców opłacających je od wskazanej wyżej podstawy wymiaru wynosi 2.433 zł. Jeśli chodzi o osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, lecz nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł., więc w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. najniższą obowiązującą takich przedsiębiorców podstawą wymiaru składek społecznych jest 555 zł
  • Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotnew 2016 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 3.210,60 zł, a składka 288,95 zł (3.210,60 zł × 9%), przy czym odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 248,82 zł (3.210,60 zł × 7,75%).

W celu szczegółowego zapoznania się z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń i składek ZUS odsyłamy do strony internetowej: www.przepisy.gofin.pl.

Ciekawostką jest fakt, iż w najbliższym czasie zostanie wybrany nowy prezes ZUS. Z różnych nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, iż duże szanse na objęcie tego stanowiska ma Profesor Gertruda Uścińska – kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Na stanowisko nominuje ją minister Rafalska.

Naszym zdaniem


Karina Frasik

Wiedza z zakresu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy. Opłacanie składek to obowiązek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Musimy płacić ZUS zarówno za siebie jak i za zatrudnionych w firmie pracowników. Obecnie bardzo popularna stała się forma samozatrudnienia. Należy również pamiętać, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą przez okres 24 miesięcy płaci o połowę niższe stawki. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy przy rejestracji Twojej firmy – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.