19 kwiecień

Zmiany w prawie pracy w 2016

Zmiany w prawie pracy w 2016

Ważne zmiany w prawie pracy – co nas jeszcze czeka w 2016 roku ?

W styczniu i lutym bieżącego roku weszło w życie kilka znaczących nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy, o których już wspominaliśmy. Ustawodawca proponuje wprowadzenie kolejnego szeregu zmian w przepisach  obejmujących prawo pracy. Głównym założeniem zamierzonych  zmian jest wzmocnienie pozycji pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zwanych „śmieciówkami”.

Poniżej podsumowujemy najistotniejsze inicjatywy i zapowiedzi:

Minimalna stawka wynagrodzenia

Już od lipca zacznie obowiązywać minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy w wysokości 12 złotych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, także jeżeli umowa jest wykonywana przez taką osobę osobiście w ramach działalności gospodarczej. Teoretycznie przedsiębiorca będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez takie osoby. Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała szerokie uprawnienia kontroli przestrzegania powyższych wymogów. Projekt ustawy  jednak nie trafił jeszcze do Sejmu.

Obniżenie wieku emerytalnego

Przywrócone mają zostać poprzednie regulacje uprawniające kobiety do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyzn w wieku 65 lat. Projekt ustawy przewiduje, że nowe regulacje wejdą w życie w bieżącym roku, jednak prace legislacyjne w Sejmie trwają i zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli rządu ustawa raczej nie wejdzie w życie w tym roku, gdyż w budżecie na ten rok nie przewidziano środków na wcześniejsze emerytury, które nie będą należały do najmniejszych.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego na poziomie 50%

Ustawodawca dąży do ustalenia wysokości wynagrodzenia minimalnego na poziomie 50% średniego wynagrodzenia osiąganego w sektorze przedsiębiorstw (obecnie waha się wokół 45%).

Ograniczenia pracy w niedzielę

Przedstawiciele partii rządzącej zapowiadają  ograniczenie wyjątków zezwalających na wykonywanie pracy w niedzielę i święta, w tym z uwagi na pracę zmianową. Jednak zgodnie z doniesieniami medialnymi rząd aktualnie nie przewiduje zniesienia możliwości pracy w handlu w niedzielę, ale  poważnie rozważane jest wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie.

Nowe uprawnienia inspektorów pracy

Do dyskusji wróciła kwestia przyznania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania na mocy decyzji administracyjnej stosunku pracy z osobami fizycznymi współpracującymi z przedsiębiorcami na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeżeli pragną Państwo dowiedzieć się szczegółowo w jaki sposób przygotować się na opisane powyżej zasady w Państwa firmach serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią mailowo lub telefonicznie : email : kontakt@oxpublica.pl, tel. (22) 295 11 33 oraz lektury na naszym blogu , dzięki któremu nie umknie Wam żadna zmiana prawna jaką zapowiada 2016 rok  https://multibiura.pl/blog/.

Przy okazji przypominamy, że wszyscy klienci mBiuro mają dostęp do darmowych porad prawnych pod numerem telefonu: (22) 295 11 05.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.