3 luty

zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Zakończenie działalności gospodarczej… wcale nie musisz od razu tego robić!

Jeśli zastanawiasz się nad konsekwencjami zamknięcia działalności gospodarczej i nie jesteś pewien czy jest to ostateczność, nie martw się, możesz tylko tymczasowo ją zawiesić. Właściciele firm, którzy w danej chwili nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić wykonywanie działalności na okres od 30 dni do dwóch lat. Jeśli nie uda Ci się w tym czasie wyjść z problemów, możesz firmę całkowicie zlikwidować. Te procedury nie są tak skomplikowane jak mogłoby się to wydawać, więc nawet jako osoba kompletnie zielona w temacie formalności urzędowych, dasz sobie radę.

Zamknięcie działalności gospodarczej ma wpływ na prawa i obowiązki podatnika, takie jak: rozliczanie podatków, możliwość uzyskiwania przychodów oraz składanie deklaracji podatkowych czy prowadzenie amortyzacji środków trwałych.

Likwidacja działalności gospodarczej

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych składają  informację w formie wniosku na temat zawieszenia działalności gospodarczej do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek przedsiębiorcy dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej nie wymaga podania przez przedsiębiorcę powodu zawieszenia. Nie wymaga również zgody organu ewidencyjnego na zawieszenie działalności. Przedsiębiorca składa jedynie zgłoszenie.

likwidacja działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

 1.  Potrzebujesz tylko jeden dzień by móc zawiesić swoją działalność – wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek o zawieszenie działalności; istnieją dwa sposoby aby to zrobić:
  • on-line– przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
  • w urzędzie gminy– osobiście lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).
 2. Ta procedura działa tak samo w sytuacji kiedy chcesz wznowić działalność;
 3.  W przypadku spółek cywilnych również istnieje możliwość ich zawieszenia, ale pod warunkiem, że zawieszają ją wszyscy wspólnicy. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach;
 4.  W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów;
 5.  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma jednak prawo do dokonywania niektórych czynności pozostających w związku z zawieszoną działalnością gospodarczą,
 6.  Przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. 

Ponadto w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo: 

 • wykonywać różne czynności, które są  niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmować należności lub regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywać firmowe środki trwałe i wyposażenie biura,
 • w pełni uczestniczyć we wszystkich postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem (powyższe prawo może być także obowiązkiem prawnym),
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Naszym zdaniem


Karina Frasik

Tego typu porady są bardzo przydatne dla przedsiębiorców, którzy nie mają wiedzy na temat tego jakimi prawami rządzi się posiadanie działalności gospodarczej. Zawieszając działalność gospodarczą nie wycofujemy się na zawsze – kiedy sytuacja się poprawi możemy ją wznowić i w dalszym ciągu cieszyć się z osiąganych sukcesów.

[avatar_upload /]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.