6 listopad

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zastanawiasz się nad zawieszeniem swojej działalności, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystko możesz załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie, przesyłając formularz online poprzez portal ePUAP lub zlecając zadanie księgowemu, który posiada twoje pełnomocnictwo.

Jako właściciel firmy, który w danej chwili nie zatrudnia pracowników, możesz zawiesić wykonywanie działalności na okres od 30 dni do dwóch lat (po upływie uzgodnionego czasu następuje automatyczne wznowienie działalności). Pamiętaj, że masz możliwość odwieszenia działalności i zapłacenia składki proporcjonalnie do ilości dni.

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

 1. Pierwszy etap to złożenie wniosku o decyzji w dowolnej formie:
 • on-line,  przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG (sprawdź zmiany w CEIDG w 2018r.);
 • osobiście w urzędzie gminy
 • listem poleconym (wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).
 1. W przypadku spółek cywilnych orzeczenie o zawieszeniu działalności zapada w momencie, gdy decyzję podejmą wszyscy wspólnicy. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
 2. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie osiąga z niej przychodów.

 4. Przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców   wykonujących działalność gospodarczą.

 1. Zawieszenie działalności redukuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:

 •  wykonywać różne czynności, które są  niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów;
 • przyjmować należności lub regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 •  zbywać firmowe środki trwałe i wyposażenie biura;
 • w pełni uczestniczyć we wszystkich postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed    zawieszeniem (powyższe prawo może być także obowiązkiem prawnym);
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed  zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli firma ma pracowników, należności i towary, a ty zastanawiasz się, co zrobić w takiej sytuacji, poniżej znajdziesz kilka porad, które pomogą ci zdecydować, czy w takim przypadku lepiej zawiesić czy zamknąć działalność gospodarczą.

Pamiętaj, że zamknięcie działalności gospodarczej ma wpływ na twoje prawa i obowiązki, takie jak: rozliczanie podatków, możliwość uzyskiwania przychodów oraz składanie deklaracji podatkowych czy prowadzenie amortyzacji środków trwałych.

Zawieszenie czy zamknięcie?

Najważniejszy parametr, na który powinieneś zwrócić uwagę, to prawo do niższej składki ZUS, które przysługuje przedsiębiorcom przez 2 lata od zarejestrowania działalności i po 5 latach przerwy od jej zamknięcia. Zastanów się, czy na ten moment potrzebujesz utrzymywać swoją działalność. Jeżeli nie zależy ci na stażu oraz ciągłości firmy to rozważ jej zamknięcie. Pamiętaj, że w razie potrzeby działalność gospodarczą otworzysz ponownie w ciągu jednego dnia.

W przypadku, gdy w firmie mamy pracowników, zobowiązania i towary, kwestia zawieszenia lub zamknięcia działalności wymaga przygotowania. Będziesz potrzebował księgowego lub doradcy podatkowego. Konsultacja kosztuje od 200 do 500 zł w zależności od skomplikowania sytuacji. To ważny element, który jest brany pod uwagę przez urzędy podczas kwestii spornych.

W przypadku decyzji o zamknięciu działalności, osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych składają wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie jest wymagane uzasadnienie decyzji ani zgoda organu ewidencyjnego.

Jeśli zainteresował Cię ten temat to więcej informacji znajdziesz pod adresem:

http://dlaszefa.pl/laczenie-sie-spolek-kapitalowych/
http://dlaszefa.pl/konstytucja-biznesu-co-czeka-przedsiebiorcow/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.