5 wrzesień

minusy i plusy własnej firmy

Trend na samodzielność

Czyżby nastała moda na zakładanie własnych firm?

Szerzący się trend na samodzielność cieszy się szczególnym uznaniem wśród młodych ludzi. Czym motywują swoje postępowanie i odważne decyzje?

  • odpowiedzialność za swoje obowiązki
  • jestem swoim szefem
  • zarządzanie czasem
  • praca na własny rachunek
  • realizacja marzeń

Od marzeń do realizacji długa droga. Dlatego warto na początku podjąć decyzję, którą formę działalności wybierzemy.

Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy tabelę zawierająca opis form działalności. Przekonaj się sam, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie. 

Firma jednoosobowa

Wymagany kapitał zakładowy 0 zł

Właściciel: 1 osoba, możliwość zatrudnienia pracowników

+  Brak minimalnego kapitału na start

+  niskie koszty rejestracji i prowadzenia firmy

+ łatwo zmienić lub rozszerzyć profil działalności

+  1-osobowa działalność ma duże szanse na możliwość otrzymywania dotacji unijnych, czy też z urzędu pracy

+ niskie składki na ubezpieczenia społeczne

właściciel odpowiada za wszystkie długi firmy osobiście całym swoim majątkiem , odpowiedzialność również spoczywa na współmałżonku 

Spółka cywilna

Wymagany kapitał zakładowy 0 zł

Właściciel: minimum 2 osoby

+  bez ograniczeń za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie wspólnicy, wspólnie dzielą również zysk i ponoszą straty

+  niskie koszty rejestracji spółki

+  każdy wspólnik wnosi swój wkład

+ spółka powoływana jest na mocy umowy między wspólnikami, nie musi być podpisywana w obecności notariusza

spółka posiada NIP oraz REGON, ale nie jest przedsiębiorstwem, podatek dochodowy rozliczają wspólnicy, którzy w tym wypadku są przedsiębiorcami

Spółka jawna

Wymagany kapitał zakładowy 0 zł

Podobna w praktyce do spółki cywilnej, spółka prawa handlowego

+  umowa spółki zawierana między wspólnikami nie musi być podpisywana w obecności notariusza

+  każdy wspólnik wnosi swój wkład

spółkę jawną należy zarejestrować we właściwym sądzie rejonowym

nazwa spółki jawnej musi zawierać nazwisko (lub firmę) przynajmniej jednego ze wspólników oraz dodatkowe określenie “spółka jawna”

każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami

Spółka partnerska

Wymagany kapitał zakładowy 0 zł

Minimum 2 osoby fizycznie uprawnione do wykonywania danego zawodu, przedstawiciele wolnego zawody

+  może być powołana do wykonywania więcej niż jednego (wolnego) zawodu, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej

+ celem spółki jest wspólne wykonywanie zawodu

+  wyróżnikiem spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność partnera za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wymagany kapitał zakładowy 5 000 zł

Spółkę reprezentuje zarząd (jedno- lub wieloosobowy)

+ założycielem może być jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych (spółka z o. o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o. o.)

+  umowa spółki z o.o. może być zawarta za pośrednictwem systemu informatycznego  Ministerstwa Sprawiedliwości

+  nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”)

Spółka akcyjna

Wymagany kapitał zakładowy 100 000 zł

Jedna osoba lub więcej (nie może być zawiązana wyłącznie przez 1-osobową spółkę z o. o.)

+  akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki

+  nazwa spółki może być obrana dowolnie; z tym że powinna ona zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A.)

zawiązanie spółki akcyjnej następuje w drodze sporządzenia jej statutu – musi być on spisany w formie aktu notarialnego

Masz pytania, wątpliwości? Napisz kontakt@multibiura.pl  lub zadzwoń +48 801 801 601

Z przyjemnością pomożemy – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Naszym zdaniem


Sara Nowak

Założenie własnej firmy to spełnienie marzeń  wielu ludzi, którzy pragną niezależności. Warto więc porozmawiać o swoich planach z osobą, która posiada wiedzę na temat form działalności i pomoże rozważyć wszystkie za i przeciw. Wybór ten może rzutować na dalsze wydatki finansowe i zobowiązania względem wielu instytucji. Z dobrą pomocą oraz odpowiednim zapleczem wiedzy, firma będzie poprawnie prowadzona i będzie przynosić zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.