21 Czerwiec

Jaką umowę najlepiej podpisać ze współpracownikiem i dlaczego?

Bardzo często przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność, prowadzą ją w  pojedynkę. Jednak, równocześnie z rozwojem firmy – zaczyna przybywać obowiązków, co zwykle skutkuje brakiem czasu na odpowiednie zadbanie o postępy w działalności. W takiej sytuacji oczywistym rozwiązaniem staje się zatrudnienie współpracownika, który przejmie odpowiedzialność, za część niezbędnych zadań do wykonania.

Sprawa wydaje się prosta, jednak będąc przyszłym pracodawcą musisz odpowiedzieć sobie na szereg pytań – na jakich warunkach zatrudnić współpracownika? Jakie są możliwości i która z nich będzie najkorzystniejsza zarówno dla mnie jak i nowo zatrudnionej osoby? W poniższym artykule przedstawimy niezbędne informacje, z którymi warto się zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Podstawa współpracy

Zatrudniając współpracownika mamy do wyboru zastosowanie następujących umów: umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Umowa o pracę

Umowa o pracę ustanawia tzw. stosunek pracy, którego zasady są określane na podstawie Kodeksu pracy. Pracodawca powinien zaproponować tę formę umowy w przypadku, gdy potrzebuje pracownika na dłuższy okres i w pełnym zakresie czasowym. Wiąże się to ze stałym wynagrodzeniem dla współpracownika oraz szeregiem obowiązków pracodawcy (m.in.: opłacanie składek ZUS za pracownika, rozliczanie i odprowadzanie podatku od dochodów pracownika).

Umowy cywilnoprawne

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło są umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu cywilnego. W porównaniu do umowy o pracę, są dużo bardziej elastyczne w kwestii ustalania warunków zatrudnienia. Warto skorzystać z tych opcji w momencie, gdy w firmie potrzebna jest osoba do pracy w określonym czasie lub do konkretnego działania (przykładowo zaprojektowania strony internetowej).

Jaka jest zatem różnica między umową zlecenie, a umową o dzieło?

Umowa zlecenie to umowa starannego działania. Oznacza to, że najistotniejsze jest wykonywanie poleceń starannie i skrupulatnie, zgodnie z zapisami umowy – nie zaś sam skutek działań. Umowa o dzieło to umowa rezultatu – najważniejszy jest efekt podjętych działań. Ten efekt to właśnie tytułowe „dzieło”.  Ponadto, zleceniobiorca może korzystać z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu zadań określonych umową.

Opisywane umowy różnią się zwłaszcza w kwestii kosztowej – umowa zlecenie wymaga opłacania składek ZUS, przy umowie o dzieło nie jest to wymagane.

Którą umowę wybrać?

Na początkowym etapie działalności zwykle nie ma potrzeby zatrudniania współpracownika na podstawie umowy o pracę, z prostej przyczyny – niewielkiego zakresu obowiązków. Ponadto, umowa zlecenie i umowa o dzieło gwarantują elastyczne warunki zatrudnienia, przez co możliwe jest szybsze osiągnięcie porozumienia zarówno ze strony pracodawcy jaki i pracownika – dlatego na początku działalności warto poprzestać na umowach cywilnoprawnych, a równocześnie z rozwojem firmy oraz poznaniu pracownika zdecydować się na umowę o pracę.

5 thoughts on “Jaką umowę najlepiej podpisać ze współpracownikiem i dlaczego?”

  1. Umowa o dzieło musi bardzo konkretnie określać tworzone dzieło. Warto stosowanie jej konsultować z księgowym inaczej może być ona zakwestionowana przez US, co skutkuje naliczeniem składek wstecz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *