16 lipiec

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych

18 października 2018 roku wprowadzony został obowiązek pełnej elektronizacji zamówień, których wartość przekracza progi unijne. Oznacza to, że około 18% przetargów będzie miało formę online. Co z zamówieniami poniżej progów? Te miały ulec elektronizacji już w 2020 roku, jednak ustawa zostanie przesunięta na styczeń 2021. Na czym polega nowa zmiana? Jakie są wyjątki od wymogu?

 

Nowy charakter komunikacji

Celem wprowadzenia nowej ustawy jest usprawnienie komunikacji między zamawiającym, a przyjmującym zamówienie. Rozporządzenie określa wszelkie wymagania, które mają zapewniać m.in. bezpieczeństwo i transparentność przeprowadzanych transakcji.

Elektroniczne środki i narzędzia porozumiewania stały się standardem w procesie prowadzonych zamówień publicznych. W myśl elektronizacji, wszelkie oferty i dokumenty analogiczne powinny przyjąć strukturę online.

Obecnie realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który zajmuje się stworzeniem platformy e-Zamówienia.

 

Nowej formie podlegają:

  • wszelkiego rodzaju ogłoszenia i oferty;
  • dokumentacja zamówienia;
  • przekazywanie wniosków, oświadczeń, itp.;
  • oświadczenia woli potwierdzające oryginalność przedstawianych ofert;

 

Wyjątki od wymogu

W niektórych przypadkach występuje zwolnienie od wymogu stosowania elektronicznych środków komunikacji, m.in.: 

  1. Elektronizacja nie obowiązuje w sytuacji porozumiewania się z wykonawcami podczas przygotowania postępowania (tj. np. rozmowa techniczna, ustalanie dodatkowych szczegółów);
  2. Elektronizacja nie obejmuje kroków wykonywanych po postępowaniu przetargowym (np. zawarcie umowy);
  3. Przypadki rozliczeń wykonywanych w trakcie realizacji przetargu.

 

Trudząc się w prowadzeniu przedsiębiorstwa masz problem z dysponowaniem swoim czasem? Skorzystaj z usług naszego wirtualnego biura i pozwól sobie pomóc!

Ciekawi Cię co jeszcze ulegnie, bądź już uległo zmianom w bieżącym roku? Zapoznaj się z naszymi innymi artykułami:

  1. Obniżka CIT dla małych przedsiębiorców – zmiany od 2019 roku
  2. Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.