4 lipiec

Wszystko od A do Z o szkoleniach – co warto zagwarantować pracownikom?

Szkolenia to jedna z najlepszych metod rozwoju pracownika oraz zdobywania przez niego nowej wiedzy i umiejętności. W dobie tak prężnie rozwijających się i zmieniających wymogów rynkowych, wzrasta potrzeba podnoszenia kwalifikacji pracowników. Szkolenia (niesłusznie kojarzone wyłącznie z kursami BHP) mogą obejmować różną tematykę, a w interesie pracodawcy leży wybranie odpowiedniego z nich, w zgodzie z regułami panującymi w firmie.

 

4 podstawowe rodzaje szkoleń

Wśród niezliczonej ilości typów szkoleń, szczególną uwagę warto zwrócić na:

  • Szkolenia zawodowe – gwarantują pracownikom zwiększanie swoich umiejętności i nabywanie wiedzy związanej ze stanowiskiem pracy. Realizowane w przypadku, gdy zleceniobiorca nie posiada wystarczającej wiedzy dotyczącej obowiązków w pracy lecz także w celu zwiększenia swoich kompetencji. Mogą być przeprowadzane zarówno przez firmę (pracownik uczy się od innych pracowników z większą wiedzą oraz stażem pracy) jak i przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe. Szkolenia zawodowe realizowane są z zakresu m.in. księgowości, informatyki, budownictwa, handlu itp. Szkolenia zawodowe są najlepiej przystosowane do potrzeb i charakteru miejsca pracy.

 

  • Szkolenia z kompetencji miękkich – dotyczą umiejętności związanych z osobowością pracownika. Uczą radzenia sobie w sytuacjach niecodziennych, stresujących, wymagających posiadania określonych cech, zachowań, technik. Zazwyczaj są to szkolenia w negocjacjach, sprzedażowe, z umiejętności komunikacji itp. Do szkoleń z kompetencji miękkich zaliczamy także szkolenia interpersonalne, które związane są z rozwojem umiejętności psychologicznych – takich jak asertywność, zarządzanie czasem, praca w grupie.

 

  • Szkolenia językowe – w momencie gdy na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość drugiego, podstawowego języka obcego, szkolenia tego typu stanowią obowiązek i podstawę zatrudnienia. Służą także poprawieniu kwalifikacji i umiejętności pracowniczych.

 

  • Szkolenia BHP – najbardziej znane szkolenia. Prowadzone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkowe dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę w danej firmie. Określone przez Kodeks Pracy i przeprowadzane przez uprawnioną osobę (w niektórych przypadkach prowadzone przez pracodawcę). Jako jedyne nie zwiększają kwalifikacji pracownika.

 

Jak przeprowadzane są szkolenia?

 

Większość szkoleń prowadzona jest bezpośrednio przez trenera lub osobę uprawnioną poprzez kursy, warsztaty lub wykłady. Na rynku dostępne są również szkolenia internetowe. Stanowią dobrą alternatywę dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odbywającym się np. w innym mieście, ze względu na zły stan zdrowia bądź odległość.

 

Czy szkolenie pracownika możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 

Szkolenie pracownika możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jeżeli spełnia ono odpowiednie warunki. Najważniejszym z nich jest kierunek kształcenia pracownika. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dane szkolenie związane jest zwiększaniem kompetencji oraz zdobywaniem umiejętności niezbędnych w danym miejscu pracy. Pracodawca musi sam ocenić czy kurs ma związek z wykonywaną przez pracownika aktywnością.

 

Nie tylko stricte szkolenia podlegają odliczeniu od kosztów podatkowych. Zleceniodawca będzie mógł zaliczyć do tych kosztów także studia, kursy, naukę języka obcego, jak i wydatki związane z kształceniem pracownika – tj. koszty noclegu, dojazd czy wyżywienie.

 

Podsumowując, jeżeli poniesione przez pracodawcę koszty związane ze szkoleniem pracownika i podwyższaniem jego kwalifikacji będą przynosiły potencjalne korzyści oraz przyczynić się mogą do osiągnięcia lub zachowania przychodów przedsiębiorstwa  – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.